Welkom

Stacks Image 449071
op mijn website, hieronder staan een aantal kunstwerken die ik heb gemaakt. U kunt ook een overzicht van alle projecten of een diapresentatie bekijken. Bij beide kunt u doorklikken om meer informatie over het desbetreffende project te zien.

IJsselbiƫnnale 2021

Over de IJssel is een combinatie van twee projecten; de Oude IJsselloop en Op Gelijke Afstand

Op gelijke afstand

een project om het bijzondere jaar 2020 te markeren. Het is letterlijk een standbeeld om op te staan en het speelt met afstand, gelijkheid en ongelijkheid , begrippen die dit jaar een nieuwe lading hebben gekregen.

Mauritstoren Bemmel

Dit kunstproject is een verbeelding van een Mauritstoren zoals die in de 80-jarige oorlog gebruikt werden, het uitkijken en het landschap overzien was toen bedoeld om te spanjaarden op te kunnen merken, nu kijken we naar vogels en het zich altijd weer anders voordoende rivierenlandschap.

KnikkerGek

Wetenschap kunst en techniek op school

InsectenHOTELs

Een aantal insectenhotels i.s.m. Ravottuh en verschillende scholen

de Oude IJsselloop

Serie objecten om de vroegere loop van de IJssel zichtbaar te maken

Gouden Vijfhoek

een serie vijfhoekige opstappen om verhalen rond de Marneslenk beleefbaar te maken. Onderdeel van project Gouden Land en Sense Of Place

Overlaat Hardenberg

Amfitheater wat fungeert als overlaat voor de achtergelegen noodberging voor rivier de Vecht in Hardenberg.

60 stoelen

Onderzoek naar hoe je 60 stoelen neer kunt zetten.

Watereiland Huys Hengelo

Kunstwerk op de locatie waar ooit Huys Hengelo gestaan heeft, het eiland stroomt een aantal keer per dag onder water.

Vikingschip

Zitbank die in vorm naar een vikingschip verwijst, in Oost Souburg vlak bij Vlissingen.

Slingerbanken

Banken voor op het schoolplein van het Dalton Lyceum in Barendrecht.

Panoramatafel Biesbosch

Een verblijfsplek in de Noordwaard, een polder die onder water gezet is in het kader van ruimte voor de rivier.

Spiraalbank

Een bank in de vorm van een spiraal voor het schoolplein van de meester Ivens basisschool in Elsendorp.

Schuilzuil

Een hangplek op het plein.

Tafelbank

Een hardstenen bank op het Brancoplein in Rotterdam.

Schoolpleinmeubels

Twee meubels voor op het schoolplein van middelbare school het Westeraam in Elst.

Bezoekersruimte

Een meubel voor de bezoekersruimte van de PI Vught.

Uitkijktoren

Eén persoons uitkijktoren, gemaakt voor de week van de zee in 2002.

Straathoogtes op de lekdijk

Een kunstwerk ter gelegenheid van de oplevering van de lekdijk, het werk geeft de verschillende straathoogtes weer die de gemeentes binnen het hoogheemraadschap hebben.

Liggen zitten staan

Alle mogelijke combinaties van liggen, zitten en staan met twee personen.

Voorstellen voor tafels

Drie voorstellen voor tafels die een ruimte verdelen en elk door hun specifieke vorm een bepaald gebruik mogelijk maken.

Zit- en staanplaatsen

Een stapeling van blokken die samen een trap/tribune vormen.

Ik verzamel geen informatie over de bezoekers van deze site! U kunt deze mededeling dan ook gedachteloos wegklikken. Jeroen